woensdag 4 maart 2015

DE LANGVERWACHTE KUTGEDICHTEN- 2014
Huzarenstuk


het is een waar huzarenstuk ongezien
het hout waaruit ze is gesneden
stemt menig oog oprecht tevreden
geen vrouw wier pracht ik meer verdien

ik claim haar dus met recht en reden
met al haar ongeziene pracht
een pagevlinder in de nacht
nog nooit was schoonheid zo omstreden

elke wet werd ondubbelzinnig overtreden
ze heeft de lakmoesproef met glans doorstaan
en pleegt hiermede heel bekwaam
een aanslag op de goede zeden
Moeder 1


nu het winter wordt en koud
en de dood zijn intree doet
loop ik vooraan in de stoet
en besef ik: ik word oud

soms zie ik jouw beeltenis
een schim die rond waart in de stad
en zoekt naar wat ze daar vergat
het geeft iets van betekenis

half verloren op de dool
alleen het woord houdt mij nog staande
ik die mij onaantastbaar waande
werd mijn eigen tegenpool
Schaduwmensen


van wat ik in mijn leven zag
heb ik het meeste al lang vergeten
en van alles wat ik nog had moeten weten
vergat ik jaartal tijd en dag

de huizen die wij ooit bewoonden
in de straten zonder naam
de schaduwmensen achter het vensterraam
die hun levensmoeheid slechts vertoonden

just before het slapengaan
de stilte in de kille huizen
er was geen muur zoals in Berlijn

maar kan een mens nog meer gescheiden zijn
dan in het nest van arme luizen
die door een zee van wanhoop gaan

Levensecht sonnet


een zwarte vrouw valt niet te rijmen
geen zeugma dubbelrijm sonnet
dicht haar in het liefdesbed
geen licht laat ze op woorden schijnen

geen veertien zinnen heeft ze nodig
leestekens zijn voor haar geen punt
het is maar net wat ze je gunt
en zelfs dat blijkt soms wel overbodig

als ze op de i het puntje zet
roept ze het uit zonder een teken
de zin blijft achter in het bed

en aan het einde is het net
alsof ze oplost in een woordendeken
van een levensecht sonnet

In een oogopslag


je ziet het of je ziet het niet
het is maar hoe je het bekijkt
als je oog het doel ontwijkt
dan heb je niets in het verschiet

soms zie je het in een oogopslag
soms laat je de ogen dwalen
en kan je niet meer achterhalen
wat je daarnet nog werkelijk zag

soms heb je oog voor schoonheid
soms zie je alles somber in
zie je alleen maar het gewin

dan ontgaat je vaak de werkelijkheid
staar je niet blind op idealen
maar laat het zicht je beeld bepalen
Moeder 2laat je as over de aarde waaien
ik heb nog steeds zoveel verdriet
en al helpt me dat in wezen niet
dan kan ik om je as heendraaien
ik hoor nog steeds je laatste woorden
en de angst die ik in je ogen zag
herinneren me dag na dag
dat ik je verloor alsook het noorden
als de dood was ik in mijn leven
(al liet ik dat maar zelden zien)
dat ik je op een dag terug moest geven
aan de aarde en bovendien
verloor wat me het dierbaarst was
maar als ik in het duister tast
ben je nog steeds een soort houvast
een monument van onschatbare waarde
dat ik nooit meer terug zal zien

Gesel


niet dat het echt een gesel is
maar ik kan me nauwelijks bedenken
dat we elkaar iets anders kunnen schenken
dan wat er nu voor handen is

de leegte die we samen delen
werd een stuk van ons bestaan
we hebben steeds ons best gedaan
te doen alsof het ons niets kon schelen

ieder op zich zijn wij een paar
geruisloos gaan we door het leven
er rest niets meer om nog naar te streven
als ik in jouw ogen staar


Think out of the box piet

(naar aanleiding van het zwarte pieten debat)


een ebola of een SOA piet
of gewoon een Huysentruyt
komt je al gauw de oren uit
als je al die rotzooi ziet

een pain in the ass piet zeg nou eerlijk
vind je alleen nog op het platteland
en ligt hij in je rechterhand
dan is de stootkar onontbeerlijk

een zwart met witte stippen piet
een schimmelpiet zoals dat heet
betekend eigenlijk heel concreet
dat je u weer naaien liet

een leefloonpiet of slappe lul
een hangpiet heet dat in de straat
hij is te gast bij vader staat
hij doet niet mee met al die kul

een war on terror multipiet
lijkt me wel geschikt als knecht
zo een die met losse flodders schiet
komt vast wel in sinterklaas terecht

en tot slot een  Vlaamse Uberpiet
met duitse helm en pruisisch kruis
niet echt geliefd bij joden thuis
men hoort hem wel maar ziet hem nietHet baggersonnet


kletterende kutjes die zalven en smeren
die krullen en brullen en vocht genereren
die plooien en glooien en zwaarden polieren
roofachtig en vals als wilde dieren

die oorlog voeren en nesten vervuilen
die voor paal staan of er net achter gaan schuilen
die hamsterend en leep eikels gaan roven
en iedere lul een peer willen stoven

die goedschiks of kwaadschiks de scepter stelen
en tussendoor met je kloten spelen
die dag na dag victorie kraaien

en met het vruchtbare zaad tweestrijd zaaien
pompende slurpende genotsriolen
houden in hun bedding het leven verscholenVoetbalengels


are you kidding
I'm Gus Hiddink
there is no pudding
anymore

you can find the answer
in the corner
and no seks before
the game

it's a shame
that players wipping
let those smelling
pussy's dripping

and get some vaseline
in the store
beqause with such
mentality
you can fuck me
in mijn voor

i have a message
for the keeper
don't you fall
all the time

in football it's a crime
to act like justin bieper
get them boys
we have to win
do what you have to do

and before you
have any comment
bedenk u dan eens goe

ha zo, you don't understand
are you stupid of a nigger
in my country
are the frikandellen bigger

then the pistol
in your pants
so please don't pull the trigger

i do my job
that's hard enough
just play the game
and play it rough
and remember
if you make a goal

don't act like pussy's gentlemen
and stay out each other
gloryhole
donderdag 4 september 2014

Cinema

Kortelings hier in de bioscoop
te verkrijgen:
Modieuze keffiyeh, bomgordels
en Kalasjnikovs
om de spanning naar
het einde toe
wat op te drijven.

dinsdag 18 september 2012

OP DE DOOD

(naar Michelangelo)


ik zie een lieflijk licht door uw mooie ogen
hoe blind mijn blik dan ook mag zijn
gaande op uw voeten tors ik een last, waarbij mijn
eigen kreupelheid niets zou vermogen

zelfs zonder vleugels, heb ik op uw vlerk gevlogen,
de geest die mij ten hemel draagt ben jij,
uw oordeel doet, in warm en koud getij
mijn wang verbleken of haar blos verhogen

mijn wil ten volle in uw wil opgegaan,
uw hart de bron van mijn gedachten
uw adem schenkt het leven aan mijn woord

alleen ben ik als de verduisterde maan
wiens schemerlicht slechts glimt door onze nachten
omdat de zon haar met haar glans omgloort


bestemd eens tot zijn oorsprong weer te keren
daalde uw onsterfelijk deel tot de aardse staat
een engel zoet, wiens medelijden zonder maat
elk zo geneest dat niets hem meer kan deren

de zuivere ziel is het wit van mijn begeren
meer dan het leven, het schone, van uw gelaat
want de edele geest richt zich niet op wat vergaat
zijn hoop, doch op wat blijft in hemelse sferen

het mooie van ieder zeldzaam ding, zoals
de natuur het ons soms schept, dat ons verheugt,
is een hemelse gift bij zijn geboorte geweest

maar nergens toont gods genade zich zo rijk
als in een lichaam, sterfelijk doch vol deugd
zo bemin ik haar, zijn weerglans, het allermeesthoe heuglijk verheugt zich welgewonden
de krans van bloemen op haar gouden haar,
naar het voorhoofd heen verdringen zij elkaar
naijverig wie de eerste kus zal monden

het gewaad dat haar omvloeit voelt zich alle stonden
van de dag tevreden: haar sluier klaar
om gestadig te strelen hals en wangenpaar
heeft in de plicht zijn heerlijk heil gevonden

toch lijkt mij het allerzaligst het lint
dat goud gezoomd over borst gehangen
schuchter de boezem drukt die het omvat

de gordel sluitend om haar lenden, zint:
hield ik steeds zo'n schone buit gevangen,
ach, zo eens ik dit al in mijn armen hadtoen zij, die zoveel schoon in zich vereent,
de wereld en mijn blikken werd onttogen
waande natuur zichzelf en ons bedrogen
vereerd wou zij haar zien, doch niet beweend

maar heeft de dood hovaardig gemeend
de zon der zonnen te moeten doven, het zou zijn gelogen
want liefde heeft op aarde als in de hoge
hemel een schoner leven aan hem verleend

wel dacht de valse wrede dood dat hij
haar deugdelijke roep verstild had en dat
haar zieleschoonheid was vergaan, voorbij

maar zie de klaarte stralen uit de schat
van haar gedachten, voor zichzelf won zij
een heil dat ze op aarde niet bezatmijn zalige ziel, wiens zonnezuiver gloren
verjongt mijn oud, ten dode kwijnend hart
jij die in weelde en genot verward,
mij toch gedenkt en mij hebt uitverkoren

mijn ogen heb je reeds verblijd tevoren,
maar thans troost je mijn geest, droef en benard
zodat het lijkt dat nieuwe hoop de smart
overwon en nieuw verlangen werd geboren

nu ik in uw ontferming heb gevonden
voor mijn zieke hart zo een kostelijke artsenij
heb ik slechts woorden van dank als loon

want schande zou het zijn en zware woekerzonde
als ik u een dood en zielloos schilderij
in ruil gaf voor een ziel, zo levend en zo schoonmaandag 17 september 2012

MARIJKE

De tekening die Marijke maakte
op de achterkant van een stuk behangpapier
was helemaal verknoeid.

Zij vond dat het een bloem was,
terwijl ik er een soldaat inzag
met afgeschoten been.

En die boom die naast de bloem stond,
was geen boom die naast een bloem stond
maar een grote vieze vlek.

Maar ze was mooi Marijke,
mooi en erg lief,
en dan vergeef je alles.

Dan is die bloem de mooiste bloem,
en die boom de mooiste boom
en Marijke heel erg mooi en lief.

MARIJKE 2

Met de bus naar kabouterland!
Ik wist van vader dat kabouters
geen kabouters waren
maar hele kleine dwergen.
Maar evengoed:
ze leefden in het bos.

Bij vertrek vloog er een mus
tegen het raam,
ze reed een eindje mee,
tot aan de eerste bocht,
daar ging ze richting pierenland.

Marijke had op haar hoofd
de allermooiste pinnemuts
en ik een kerstmuts van het jaar ervoor
met bovenop een rendiergewei.

Deze muts, zei moeder, is een pinnemuts,
voor zeer belangrijke kabouters.
Maar let wel op
voor dronken jagers in het bos.

MARIJKE 3

Ik met Marijke naar het bal,
zij ging als prinsesje
en ik zoals steeds als mezelf.
Zo vond moeder mij het mooiste
zonder vermomming of dure atributen.

Een prins dat ben je,zei ze,
dat word je niet.
En op het bal dus flauwe grappen...
Waar ik dat masker had gekocht?...

De eerste dreun gaf ik aan Zorro,
een jongen uit de straat,
de tweede was voor zijn trouwe knecht.
Daar stonden ze dan de helden,
met hun plastieken zwaard.

Verslagen door een prins,
een echte prins,
de prins van een prinsesje.

MARIJKE 4

Van al de geheimen,
zei Marijke,
bewaar ik het allergrootste.
Ik hou het gevangen
in dit flesje,
want een geheim
kan ook een traan zijn.
Ook al beweert moeder
dat je verdriet
de vrije loop moet laten.

MARIJKE 5

Ik naast Marijke in de klas,
afkijken mocht als ik haar tas droeg.
Ik droeg ze toch,
ook als ik alles wist
en stiekem deed alsof ik dom was.

Ik wou met haar naar Siberië,
maar zij verkoos een warmer land.
Ze hield teveel van bloemen...

Dus werd het Lokeren voor een dag.
Niks mis met Lokeren, Lokeren was prima,
veel bewolking en niets te zien...

Dus deden we de ogen dicht,
zij in Lokeren, ik in Siberië .
Het liet me koud, want Marijke straalde
voor een dag.

zaterdag 15 september 2012

SLAAPLEKKER ROODKAPJE

Martini maakt de lippen los, zodanig zelfs
dat Lowieke de Vos mijnheer De Uil wil pijpen
in het grote dierenbos.

En hup, had ik het niet gedacht,
daar wordt Willem Bever al door zijn
Broertje Ed verkracht, terwijl Bor de Wolf
juffrouw Mier bezeikt met een paal
die tot aan de hemel reikt.

Stoffel de Schildpad komt traag, doch
nooit helemaal klaar in juffrouw Ooievaar
en Zoef de Haas is snel dat wel,
maar hij heeft een ziekte aan zijn spel.

En wie ligt daar voor half dood?
Een meisje helemaal in het rood...
Roodkapje, ach die geile stoot...
Zou de politie niet moeten weten
wie haar onderspoot?

Welnee, ze komt uit een vreemd verhaal
en spreekt geenszins de dierentaal...
Zo gaat dat in het dierenbos:
wie niet van daar is, is de klos.
Oogjes dicht en snaveltjes toe.
Slaaplekker Roodkapje!

GESIGNALEERD

Man
van plus minus
82 jaar
op de spoorweg
tussen Aarschot en Leuven
meer bepaald te Wezemaal.

Hij is in het bezit
van een beenprothese
en een zak ribbetjes,
beiden zijn mogelijk afkomstig
van zijn buurvrouw
die al gedurende 2 maanden
zoek is.

Man kan gevaarlijk zijn
op zon en feestdagen!

GEZOCHT

Bonzai-dwerg
om 2 maal per dag
chiuahua
uit te laten.
Aidstest verplicht!

donderdag 13 september 2012

DAT IS WAT IK WIL

Naast je zitten en me goed voelen om niks,
alleen het zachtjes tikken van jouw hart
aanhoren en spreken met de handen,
een soort gebarentaal voor geliefden die genoeg
hebben aan woorden voelen.

Zien hoe je neusvleugels bewegen
bij het roken van een sigaret
en het vuur dat oplaait bij elke trek willen doven
uit angst dat je op een dag zal sterven
en er niks meer te voelen valt.

Je omhelzen tussen veertien zinnen
die woord per woord gemeend zijn.
Als een levend sonnet je op die woorden nemen
en op het ritme van die woorden
de stilte laten sterven. Dat is wat ik wil.

PRACHTIGE OGEN

ik hou zo van jouw ogen
ze snijden tranen tot kristalhelder glas
en lezen boeken blind
tot elk blad verscheurd
een ander verhaal vertelt

en als ze helder kijken
kijken ze dieper dan de zwemmer duiken kan

maar toch waag ik de sprong
al was het om alleen maar te bewijzen
dat ik niet te redden val

en als ze stralen toveren ze kuiltjes in jouw wangen
als kleine glaasjes waaruit ik drinken wil
en als ze huilen wil ik sterven
aan de schoonheid van je tranen
die als parels over de bladeren

van een witte orchidee de wortels
van het leven raken

maar het liefste kijk ik gewoon
jouw ogen binnen
omdat ik niks kan bedenken
waar ik meer van hou dan jou

IK WOU GEWOON

Ik wou gewoon, nou ja, ach laat maar.
Ik zag je en ik dacht. En tevergeefs
zoekend naar woorden kwam ik niet verder
dan. Had ik mijn ogen kunnen sluiten,
ik droomde jou de hemel in.

Ik wou je proeven maar. Gewoon
even je lippen smaken en terwijl luisteren naar.
Maar het bleef stil. Ook deze keer
geen serenade. En toch wou ik gewoon,
nou ja, ach laat maar.

SONNET VOOR MOEDER

Moeder nu je uw woorden niet meer vindt
vertel je rare dingen, over kraaien
in uw hoofd die naar de hemel zwaaien
omdat niets je nog met dit leven bindt.

Over vroeger, mensen vaak, die elke dag weer
anders heten. Over het huis waar je in woonde,
waar je in uw kindertijd in droomde
en de wilgen in de tuin en de goede sfeer.

Over vader die je sinds de oorlog niet meer zag,
als ik daarop zeggen mag: hij staat naast je
met al zijn zorgen. Hij verzorgt je elke dag.

Soms zeg je met een bittere lach
dat je weldra heen zult gaan,misschien
wel morgen. Ook al vergeet je tijd en dag.

WAAROM NOG SCHRIJVEN

Ik wil jou als taal beminnen totdat je
van  perkament mijn woorden overleeft.
Als een rol papyrus in de dode zee
het zeewier op je huid vertalen
en het zout op je lippen proeven
totdat er geen letter meer te schrappen valt
en al schrap je hele zinnen dan nog houden van...

Ik wil dat je handen op mijn borst
mijn woorden weer tot leven brengen
en verder wil ik zwijgen
omdat er niks te zeggen valt.
Ik wil zoveel alleen maar jou
dat de inkt jouw naam al kent.
Waarom nog schrijven dan.

woensdag 12 september 2012

NAAST JOU ONTWAKEN

Naast jou ontwaken is van schoonheid sterven
aan teveel. Is lakens delen met weinig woorden
en kijken hoe je borsten bij elke hartslag praten.

Me slecht voelen omdat geluk verdrietig maakt
en vervolgens hopen dat ik nooit gelukkig word.
Voelen hoe je opgewonden een verhaal vertelt
waar je de woorden niet voor kan vinden en

vergeten. Omdat die woorden er niet toe doen.
Naast jou ontwaken is van schoonheid sterven
aan teveel en je herhalen. Vooral dat laatste.

VRIEND OF VIJAND

vau duim en wijsvinger
maakte ik een pistool
richtte het op haar
liet een keiharde scheet
en vroeg:
VRIEND OF VIJAND?
ze vroeg even bedenktijd...

GEZOCHT

vrouw
met lange benen
mooie borsten
prachtig lichaam
dito kont
smaakvol gekleed
(liefst kort gerokt)
glimlach
en stralende ogen
om tweemaal
per week
reclamefolders
rond te dragen

WEG KWIJT

hier rechtdoor
dan naar links
100m verder
terug naar links
en dan naar rechts

daar is het mortuarium
nog een prettige dag verder

ALARM

seksbom
achtergelaten
in station
Brussel-Noord

hopelijk
gaat ze niet af
op klaarlichte dag

GEZOCHT

pekinees
om aan linker
teelbal
te likken

aan de rechter
kan ik
zelf aan

PORNOLITERATUUR

het leest spannend
in deze broek
al vond ik de film
beter

DER GLORREICHE AUGENBLICK

uit haar
kaalgeschoren poes
weerklonk een cantate
van beethoven
'Der glorreiche augenblick'
niet voor dovemansoren
maar wel een paar tellen
uit de maat

PIJN

Weet je hoe je pijn beschrijft?
In hele dunne zinnen
Met schaafwonden op het hart
Met ratten in je hoofd
Met het geritsel van een slang
Het gebrul van een leeuw
Het gezeik van een dronkenlap
Met de handen van een wurger
Met de bijbel onder je hoofd
Met de jas aan van een bedelaar
Met de fles onder het bed
Met tabak in je adem
Met heel weinig letters

VLUCHTEN MOE

(Naar Petrarca)

mijn ziel is in uw hart gebleven
ik nam de benen, maar ben niet weggegaan
en heb me nooit van de last ontdaan
die de liefde mij te dragen heeft gegeven
soms word ik door de liefde voortgedreven
omdat ik als ik verder ga u nader waan
soms lijk ik, als ik voortga, stil te staan
omdat ik van de pijn niet werd ontheven
zoals een dier dat in zijn zijde
een pijl meedraagt door sneller weg te vluchten meer moet lijden
zo tracht ik me soms van u weg te spoeden
omdat die pijl mij zowel verwondde als verblijdde
maar ik ben, verteerd door pijn en smart het vluchten moede

dinsdag 11 september 2012

I GET ALONG WITHOUT YOU VERRY WELL

nooit echt iemand lief gehad
ik zal het ook nooit kunnen vrees ik
wel veel gehouden van

zo hou ik meer van dingen
die naamloos in een oude doos
een tweede bestemming krijgen

alsof ik herinneringen
naar een graf toedraag


een oude foto met daarop
een nobele onbekende
die kleurloos en door de tand des tijds
van zijn verhaal ontdaan werd

een kaartje van een meisje
dat een andere ruiter vond
'voor eeuwig de jouwe" staat er

het eeuwig duurde enkele weken
al leek het soms wel
alsof het eeuwig duurde

een oude zaklamp
die de duisternis ooit licht schonk
en een veter met een ring aan

en voor de rest veel lucht

JOUW NAAM

Ik kocht een schrift waarin ik je naam schreef
en vervolgens geen zin meer kon bedenken
om je mijn liefde te verklaren
dus schreef ik je naam maar duizend keer,
in elk formaat, in alle kleuren,
ik bedacht er zelfs de geuren bij,
de zachtheid van je haren,
de warmte van je lichaam,
de somberheid in je ogen,
de afstand en het verlangen,
het slapen in je armen,
de passie om de liefde
een naam te geven
Jouw naam!
Desnoods wel duizend keer...

ALLES MOET WEG

Ik heb hier nog wat te koop mevrouw:
Wat dacht U van wat zelfvertrouwen,
Of van deze amulet?
Een tijgeroog!
Je vindt ze zelden in deze kleur
en bovendien 'Made in China', handgemaakt!
Brengt geluk!
Ook in de liefde velt zo'n steen een reus.
En hier: een stem uit de tijd
dat Jezus nog geen stropdas droeg
(ze verkondigde de liefde) ,
gewoon het stof afdoen
en ze ratelt nog jaren door.
Kijk hier! Een doos
vol oude idealen op zoek
naar een gezonde geest.
Wat moet ik ermee
nu ik langzamerhand krankzinnig wordt?
Je mag ze gratis hebben bij de aankoop
van deze ongeschreven liefdesbrieven,
succes verzekerd ,voedsel voor de geest...
En hier een gebroken hart,
in een uitzonderlijk mooi kistje,
bewaar het goed want te lijmen valt het niet...

HERINNERING

hou me vast
heel even maar
een korte dans
hart tegen hart

en laat me zachter
dan de stilte
de pijn van je
aanwezigheid
in mijn armen voelen

laat elke stap
of pas me breken
laat me ter plaatse sterven
het geeft niet
zolang je bij me bent

laat me aan je
haren ruiken
laat me bedwelmen
bij het ontwaken

en sleur me mee
in een herinnering

MET DE TIJD

Als je weet dat liefde
met de tijd gemakzucht wordt,
interesse een gewoonte,
als de tijd een teaser wordt
voor wat ons nog te wachten staat

Hoe kan een droom
dan nog een droom zijn?

Als je weet dat liefde
met de tijd niet meer is
dan het verlangen naar verlangen,
dat woorden alleen maar woorden zijn

Hoe kan een woord
zich dan nog in een zin verschuilen?

Als je weet dat liefde
met de tijd gevoelens sprokkelt
in een ontgonnen leven,
dat alles wat er ooit toe deed
een stem is uit een ver verleden

Hoe kan je dan een woord
nog van een stem voorzien?

woensdag 4 juli 2012

MR BLACK AND MISSES PINK

Straks ga ik met Misses Pink
Russische roulette spelen
met een kogelvis
bij een norse japanner
met radioactieve huidkanker

die japanners zijn allemaal
stuk voor stuk idioten,
of mafkezen, of oorlogsfetisjisten

Waarschijnlijk bestel ik straks
toch maar de gegrilde tonijn
omdat ik niet weet
welk kaliber ik moet vragen
als ik een kogelvis besteltwee

Ik kijk met Misses Pink
naar een optreden van Jean Blaute
en Eric Melaerts

De tonijn zwemt min of meer
in onze darmen
en Misses Pink haar buik
maakt rare geluiden
en we lachen en praten
want we vinden alles
Rock & Roll vandaag

Jean Blaute lijkt vanaf het balkon
net een kleine dwergkabouter
en Eric Melaerts speelt ukelelijk

Voor ons zit een ouder koppel
dat al veel te lang seksloos
door het leven gaat
en er gefrustreerd uitziet
en ons haat
omdat we terug kinds geworden zijn

De vrouw vraagt of we onze mond
willen houden
Dat willen we niet!
We houden enkel onze mond
als we vinden
dat de tijd er rijp voor isDRIE

Ik vraag aan Misses Pink
of ik straks
die terpentijnsmoel mag vermoorden
Dat mag, zegt Misses Pink

Ik hou van Misses Pink
omdat we op dezelfde golflengte zitten
en omdat ik alles van haar mag
zelfs in mijn broek kakken

Op weg naar de kroeg
rijden we bijna een bende
mentaal gehandicapten
van 'Huize Eigen haard' overhoop
Dat was bijna 'Huize Open haard',
zegt Misses Pink

Ik vraag of ik met haar
seks in de auto mag hebben
Ze zegt dat ik op de versnellingsbak
mag gaan zitten
om de auto in achteruit te zetten


VIER

Ik lig met Misses Pink naakt op bed
en draag een zwarte bivakmuts
om inbrekers af te schrikken
Misses Pink heeft angst
om verkracht te worden door een Yeti
De kans is groot dat dit gebeurt
want het is volle maan
en met volle maan dragen Yeti's
een zwarte bivakmuts
en verkrachten ze hun prooi

Ik leg mijn oor op haar borst
en luister naar haar hart
het klopt niet meer...
Ik blaas op haar tepel om haar te reanimeren
en ze komt weer tot leven
Morgen ga ik legerlaarzen kopen, zeg ik,
en een lange mantel om in het bos
jonge meisjes te laten schrikken

Misses Pink zegt dat ze dan
voor boswachter zal spelen
en mijn smurf er af zal schieten


VIJF


In gedachte zie ik hoe een Friese troubadour
het hoofd van een blinde bedelaar inslaat
op de parking van de Albert Heijn markt
te Brasschaat

Een koor Hollandse incontinente wijven
zingt het Wilhelminus
Iemand roept uit volle borst: Kippenneuker
Het blijkt om een pedofiel te gaan
met het syndroom van Gilles de la Tourette

Op dat ogenblik wordt de moeder
van een dakloze oorlogsveteraan
opgepakt voor winkeldiefstal
Ze heeft een gezinsverpakking
inlegkruisjes en een pot augurken gejat
voor haar poolse kuisvrouw

Even verderop staat een Yeti
met een zwarte bivakmuts op het hoofd
getooid in een lange mantel
en met legerlaarzen aan de voeten
naar jonge meisjes te zwaaien

De meisjes zwaaien terug
Een vrouw gekleed in een roze jurk
schiet met een jachtgeweer
op de Yeti zijn smurf


ZES


In snackbarak ' De vunzige curryworst'
bestel ik een martino
Doe er maar goed veel ajuin op, zeg ik,
ik moet straks nog een lint gaan doorknippen
op de inhuldiging van blaaskapel
'De vuile onderbroeken'
Vroeger beter bekend als blaaskapel
'Het natte remspoor',
maar helaas ontbonden door
gebrek aan ambitie
en door overspel
De baritonist zat er voor iets tussen
Niet te vertrouwen die hoornblazers!

De zevende symfonie van Mahler
kreeg plots een rare wending
toen de hoorn des overvloeds
in het achterste van de sousafonist verdween

Met veel ajuin... Dat komt klaar,
zegt Hoe lang (de plaatselijke chinees van dienst)
Naast mij zit een oude dame die al haar
liefde aan een oude koningspoedel schenkt
terwijl er zoveel negers zijn
die om aandacht smeken

Na drie beten van mijn martino
begint mijn maag te rommelen
Er is precies iets mis met de préparè, zeg ik
tegen het gele gevaar
Dat is de ajuin die begint te werken, antwoordt hij,
de préparè is vers van verleden weekZEVEN


Het was al een tijdje geleden dat ik
nog eens in mijn broek gekakt had,
maar vroeg of laat komt het er toch eens van

Buiten de koningspoedel
heeft er niemand onraad geroken
Hoe lang is druk bezig met de
houdbaarheidsdatum van zijn
garnaalkroketten aan te passen
en de oude dame snuffelt aan haar
krokante kippenlevers

Wat kan dat toch lekker ruiken, zegt ze,
het is net alsof je op de boerenbuiten
in het malse weiland zit terwijl er
een beerkar voorbij rijdt

Ja, antwoord ik, een mens zou er
terug honger van krijgen
en was het niet dat ik op dit ogenblik
dringend een probleem moet oplossen
dan zou ik een tweede bestelling plaatsen...

Maar zaken zijn zaken
en gedane zaken nemen geen keer...

I'M SIMPLY NOT THE BEST

i'm simply not the best,
zoveel is zeker
maar als het op niksdoen aankomt
heb ik eindeloos veel potentieel
ben ik 95kg
onversneden enthousiasme
in een modieuze trui
van Zeeman
een door Wibra gepimpte pooier
een Kruidvat vol ellende

naakt ben ik het nieuwe 'verdriet van België',
de klein geschapen neger
die naar romantiek verlangt
kortom: vat dit alles samen
en je zult verstelt staan
hoe ik als Einzelganger
een universum heb verworven
dat angstvallig op het jouwe lijkt

DAT IK TOCH MAAR MOOI DE LUL BLIJF

toen ze met mij
na 7 glazen witte wijn
op de keukentafel belandde,
dekte ik voor het eerst de tafel
(de mis en place goed voorbereid)

ik kwam klaar
in een doolhof van gangen
en van gaten,
het soort van moleculaire liefdeskeuken
waar Heston Blumenthal
bij zou verbleken

dagelijkse kost: No way!
3 sterren heb ik haar gegeven
zelf was ik een souschef
die je in een ranzige bistro
nog niet zou vinden
op een zwoele zomeravond

misschien vind je de verklaring
in haar barbieblondeharen,
of in de gedachte
dat je na het penetreren
toch maar mooi de lul blijft

SMS NAAR GOD

tutti frutti, angst, zeemanskloten
en veel waterschade
een nachtelijke parade,
op weg naar huis,
over straten
waar ik nog steeds ziek van word
mijn stoppen doorgeslagen
toen ik een gedicht voordroeg
aan de hond
van mijn buurvrouw
die onmiddellijk de benen nam
een sms naar God verzonden met de vraag:
hoe komt het toch
dat alcohol de tong los maakt
maar je beperkt tijdens het beffen?
en God was snel die avond,
want een paar seconden later
kreeg ik een berichtje terug
met de boodschap:
lieverd ik lag net goed te slapen

Blogarchief